Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme Projesi II Eylül 2021 İzmir Çalıştayı

img

HEMOFİLİ FEDERASYONUNU ELİF YILDIZ AKTİF OLARAK KATILARAK TEMSİL ETTİ.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Sivil Toplum Çalıştayı İzmir’de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığınca finanse edilen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme Projesi II”nin, “Sivil Toplum Çalıştayı” etkinliği İzmir’de gerçekleştirildi.

STK ve kamu temsilcilerinin yanı sıra akademisyenlerin de katılımlarıyla gerçekleştirilen program, İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay ESEN’in açış konuşması ile başladı. ESEN konuşmasında, programın içeriğinden bahsederek STK’ların kamu kurumlarıyla etkin bir iletişim ve iş birliği içerisinde olduğuna vurgu yaparak katılımcıların görüşlerinin kendileri için bu anlamda çok önemli olduğunu ifade etti.

ESEN’den sonra konuşmalarını yapmak üzere kürsüye çıkan Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan KILIÇ, ülkemizde sivilleşme yönünde atılan adımlara bağlı olarak büyük değişimlerin yaşandığı, buna bağlı olarak dernek sayısında ve gelirlerinde önemli oranda artışlar olduğunu belirterek Genel Müdürlük olarak sivil toplum kuruluşları için yönetim, denetim ve rehberlik işlevlerinin yürütüldüğünü aynı zamanda da sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin verimliliğini artırabilmek ve kapasitelerini güçlendirebilmek için hem merkezi hem de yerel düzeyinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. 

KILIÇ’tan sonra konuşmalarını yapmak üzere kürsüye çıkan İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER, sivil toplum kuruluşlarının yıllar içerisinde yaşanan önemli gelişmeler ve atılan adımlar neticesinde sadece denetlenen bir yapı olmaktan çıkıp karar alma süreçlerine katılan ve söz sahibi olan bir yapıya kavuşturulduğunu ifade etti.

Son olarak konuşmalarını yapan Bakan Yardımcısı Mehmet ERSOY, ülkemizde son dönemde yaşanan doğal afetler sonucunda ortaya çıkan yaraların sarılma sürecinde sivil toplum kuruluşlarının ellerini taşın altına koyarak sahada aktif olarak yer aldıklarını ve bu yönüyle yaptıkları işlerin ve önemlerinin bir kez daha kamuoyunca takdir edildiğini ifade etti. Ayrıca iki gün sürecek çalıştayda STK’ların mevzuata yönelik sunacağı görüş ve önerilerin yapılacak çalışmalar açısından Bakanlıkları için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Kamu görevlisi, STK temsilcisi ve akademisyenlerden oluşan toplamda 70 kişinin katılımıyla ve iki gün süren çalıştayda; Dernekler Mevzuatı alanında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oğuz Sadık AYDOS, Prof. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU ve Doç. Dr. Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU; Yardım Toplama Mevzuatı alanında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tevfik ERDEM ve Arş. Gör. Ahmet Yusuf YILMAZ; Gönüllülük alanında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hakan DULKADİROĞLU ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Dilara Buket TATAR; STK’ların Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı konusunda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Birol DEMİRCAN, Öğretim Üyesi Dr. Ali Şahin KILIÇ ve Arş. Gör. Dr. Zeynep Serap TEKTEN; STK’lara Yönelik Vergisel Avantajlar konusunda ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hilmi ÇOBAN’ın sunumlarının ardından yine değerli hocalarımızın moderatörlüğünde katılımcıların ilgili konu başlıklarına yönelik görüş ve önerileri alınarak çalıştay sona ermiştir.