HEMOFİLİ FEDERASYONU SAMSUN HEMOFİLİ SEMPOZYUMU 10 KASIM 2018

img

  HEMOFİLİ FEDERASYONU SAMSUN HEMOFİLİ SEMPOZYUMU

10 Kasım 2018 / Samsun

Ev Sahibi: Samsun 19 Mayıs Hemofili Derneği

Sempozyum Eş Başkanları: Kaan Kavaklı ve Canan Albayrak

Toplantı yeri: Samsun-Sheraton Grand Hotel

09:00 Atatürk’ü Anma Töreni ve Açılış

Dr. Kaan Kavaklı & Dr. Canan Albayrak

09:30 – 10:30 KANAYAN HASTAYA YAKLAŞIM (HA ve vWH üzerine)

Oturum Başkanları: Dr. Ünsal Özgen

Yeni Doğanda Kanama (15 dk)

Konuşmacı: Dr. Nazan Sarper

Oyun Çocuğunda Kanama (15 dk)

Konuşmacı: Dr. Çetin Timur

Cerrahi Sonrası Kanama (15 dk)

Konuşmacı: Dr. Zafer Şalcıoğlu

Adet Kanaması Durmuyor! (15 dk)

Konuşmacı: Dr. Neslihan Karakurt

10:30 – 11:00 HEMOFİLİ TAKİBİNDE PEDİATRİSTİN ROLÜ

Oturum Başkanları: Dr. Ayhan Dağdemir, Serap Kirkiz

Hangi Durumlardan Korkalım? (15 dk)

Konuşmacı: Dr. Ayşenur Bahadır

Hangi Durumlardan Korkmayalım? (15 dk)

Konuşmacı: Dr. İbrahim Kartal

11:00 – 11:15 Kahve arası
11:15 – 12:00 SATELLİT OTURUM-2 (CSL-Behring) (VON WILLEBRAND HASTALIĞININ YÖNETİMİ)

Oturum Başkanı: Dr. Kaan Kavaklı

Konuşmacı: Dr. Davut Albayrak

12:00 – 13:00 Öğle Yemeği
13:00 – 13:30 Yeni Tanı Alan Hemofili Hastalarında Profilaksi (Tanı ve Tedavi)

Oturum Başkanı: Dr. Erol Erduran & Tunç Fışgın

Profilaksiye Başlama Yaşı ve Doz Rejimi (15 dk)

Konuşmacı: Dr. Emine Zengin

Olgu Sunumu (15 dk)

Konuşmacı: Dr. Emine Türkkan

13:30 – 14:00 SATELLİT OTURUM-1 (Eczacıbaşı & Shire)

Yüksek Yoğunluklu Faktörlerin Hemofili Tedavisindeki Rolü

Konuşmacı: Dr. Davut Albayrak

14:00- 15:00 Güncel Profilaksi Stratejileri

Oturum Başkanı: Dr. Kaan Kavaklı

Profilaksi Rejimine Karar Verilirken Göz Önünde Bulundurulması Gereken Parametreler

Konuşmacı: Dr. Saadet Akarsu

15:00 – 15:30 SATELLİT OTURUM-2 (Eczacıbaşı & Shire)

Farmakokinetik Profilaksi ile Tedavinin Bireyselleştirilmesi

Konuşmacı: Dr. Canan Albayrak