HEMLİBRA ADLI DERİ ALTI UYGULANAN İLAÇLA İLGİLİ ERCİYES TALASEMİ VE HEMOFİLİ DERNEĞİ (ERTAHEDER) RESMİ GÖRÜŞÜ

img

Erciyes Talasemi ve Hemofili (Kayseri) Derneği genel kurulunda alınan karar şu şekildedir:

Hastalar, hasta ailelerinin ve hekimlerin ortak görüşleri doğrultusunda Hemlibra profilaksisinin sağlık bakanlığı ve SGK’nın koyacağı kriterlere uygun olarak geri ödeme kapsamına alınmasının gerekli olduğu kararı alınmıştır.

Öncelik olarakta;

1. Kanama riski yüksek inhibitörlü hemofili A hastaları

2. 18 yaş altında İnhibitörsüz ağır hemofili - A hastası olup proflaksi alan hastalarında geri ödemenin beklendiği kararı alınmıştır.

Kararımızın Hemofili Federasyonunun ortak görüşüne eklenerek web sayfasına konulmasını rica ederiz.

Erciyes Talasemi ve Hemofili Derneği (ERTAHEDER) Genel Kurul Kararıdır.