HEMLİBRA ADLI DERİ ALTI UYGULANAN İLAÇLA İLGİLİ ÇUKUROVA HEMOFİLİ DERNEĞİ RESMİ GÖRÜŞÜ

img

Çukurova Hemofili Derneği genel kurulunda alınan karar;

Dernek genel kurulumuz halen klinik çalışma çerçevesinde emicisumab kullanan hastalar ve hasta ailelerinin ve hekimlerin ortak görüşleri doğrultusunda Hemlibra profilaksisinin sağlık bakanlığı ve SGK’nın koyacağı kriterlere uygun olarak geri ödeme kapsamına alınmasının gerekli olduğu kararı alınmıştır.

Öncelik olarakta;

1. Öncelikle kanama riski yüksek ve yüksek yanıtlı inhibitörü olan tüm inhibitörlü hemofili -A hastaları

2. Çocuklarda damara giriş ve tedaviye uyum sorunu olan adolesan inhibitörsüz ağır hemofili - A hastalarında geri ödemenin beklendiği kararı alınmıştır.

Kararımızın Hemofili Federasyonunun ortak görüşüne eklenerek Web sayfasına konulmasını rica ederiz.

Çukurova Hemofili Derneği Genel Kurul Kararıdır.