HEMLİBRA ADLI DERİ ALTI UYGULANAN İLAÇLA İLGİLİ BURSA HETADER RESMİ GÖRÜŞÜ

img

HETADER Derneği genel kurulunda alınan karar şu şekildedir:

Hastalar, hasta ailelerinin ve hekimlerin ortak görüşleri doğrultusunda Hemlibra profilaksisinin sağlık bakanlığı ve SGK’nın koyacağı kriterlere uygun olarak geri ödeme kapsamına alınmasının gerekli olduğu kararı alınmıştır.

1. Özellikle kanama riski yüksek inhibitörlü hemofili A hastaları

2. İnhibitörsüz 18 yaş altı ağır hemofili A hastalarında geri ödemenin beklendiği kararı alınmıştır.
Kararımızın Hemofili Federasyonunun ortak görüşüne eklenerek web sayfasına konulmasını rica ederiz.

HETADER Genel Kurul Kararıdır.