ANKARA TROMBOZ VE HEMOSTAZ SEMPOZYUMU Programı - 12 Ekim 2024

img

Tromboz Hemostaz ve Anjioloji Derneği ve HEMOFİLİ FEDERASYONU sunar;

ANKARA TROMBOZ VE HEMOSTAZ SEMPOZYUMU
12 Ekim 2024 Cumartesi (Ankara – TOBB ETÜ Hastanesi)

10:00-10:30
Açılış ve Dernek Tanıtım Konuşmaları
Dr. Kaan Kavaklı, Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Dr. Turgut Ulutin, Dr. Nejat Akar

10:30-11:30
HEMOSTAZ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Yılmaz Ay - Dr. Mehmet Can Uğur

Kanama Zamanı (PFA-100) testi: Pre-op Tetkiklerdeki Yeri ve Ayırıcı Tanıdaki Önemi
- Konuşmacı: Dr. Zühre Kaya (Gazi Üniversitesi)

• Çocuklarda Kronik ITP Tedavisi
- Konuşmacı: Dr. Talia İleri (Ankara Üniversitesi)

11.30-12.00
Erişkinde Kronik ITP Yönetimi
Moderatör: Dr. Mahmut Töbü (Ege Üniversitesi)
Konuşmacı: Dr. Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi)

12:00-14:00
ÖĞLE ARASI

14:00-15:30
HEMOFİLİ VE VON WİLLEBRAND HST OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Kaan Kavaklı, Dr. Ayşegül Ünüvar

Hemofilide Ülkemizde Rutin Tedavi Olanakları: En Son Durum
- Konuşmacı: Dr. Emel Özyürek (SBU Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

Von Willebrand Hastalarında Güncel Profilaksi Endikasyonları
- Konuşmacı: Dr. Nihal Karadaş (Ege Üniversitesi)

Hemofilide Derialtı Tedavi Seçenekleri ve Ülkemizdeki Gerçek Hayat Deneyimleri
- Konuşmacı: Dr. Selin Aytaç Eyüpoğlu (Hacettepe Üniversitesi)

Hemofilide Gen Tedavisi (Ülkemizdeki 5. Yıl Sonuçları)
- Konuşmacı: Dr. Kaan Kavaklı (Ege Üniversitesi)

15:30-16:00
KAHVE ARASI

16:00-17:30
TROMBOZ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Turgut Ulutin, Dr. Nejat Akar 

• Yenidoğanda Tromboz Yönetimi
- Konuşmacı: Dr. Namık Yaşar Özbek (Bilkent Şehir Hastanesi)

• Çocuklarda Tromboz Risk Faktörleri ve Yeni Tanımlanan Risk Faktörleri
- Konuşmacı: Dr. Tahir Atik (Ege Üniversitesi)

• Edinsel ve Doğumsal Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) Tedavisinde Güncel Seçenekler ve Caplacizumab
- Konuşmacı: Dr. Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi)

17:30
KAPANIŞ