2017 TÜRKİYE HEMOFİLİ KONGRESİ 12-15 NİSAN 2017 – ANTALYA

img

14. Türkiye Hemofili Kongresi 12-15 Nisan 2017 ‘de Gloria Hotel Antalya’da yapılacaktır.

Hemofili Federasyonu ve Türkiye Hemofili Derneği tarafından ortak olarak düzenlenen kongrenin eş başkanları Prof. Dr. Kaan Kavaklı ve Prof. Dr. Bülent Zülfikar olacaktır.

Dünyada ve ülkemizde bilimsel kongre düzenlemenin zorluğu organizasyonel ve maddi kaynak temini açısından gittikçe artmaktadır. Aynı konuda farklı sivil toplum kuruluşlarının yaptığı kongreler,sempozyumlar her anlamda güç israfı ile katılım ve katkı yorgunluğu oluşturmaktadır.

Hemofili sahasında faaliyet gösteren iki büyük ve etkin sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Dernekleri Federasyonu bu zorluğu aşabilmek adına bu yıldan itibaren Türkiye Hemofili Kongrelerini birlikte gerçekleştirecektir. Güç birliğinin devamı ve ortaya çıkan güncel durumun değerlendirilmesi neticesinde hemofilinin her alanında yakın işbirliği gerçekleşecektir. Böylece ülkemiz hemofilisinin gerek sağlık otoritemiz karşısındaki etkinliğinin artırılması gerekse hemofili alanında uluslararası bilimsel çalışmalara katılım ve katkımızın artması ile hemofiliklere, onların yakınlarına topyekün hizmetler sunulması hedefimiz gerçekleşmiş olacaktır.

Nisan ayı demek bahar demek, uyanış demek, hareket demektir. Ayrıca hemofili demek, dünya hemofili günü demek, Türkiye Hemofili Kongresi zamanı demektir. Sizlere gönlümüzü ve kapılarımızı Antalya’da açıyoruz.

Türkiye Hemofili Derneği ile Hemofili Dernekleri Federasyonunun birlikte düzenleyeceği 14. Türkiye Hemofili Kongresi’nin, teması ‘’HEP BİRLİKTE HEMOFİLİ’’ olarak belirlenmiştir.

Kongremiz yurt içi ve dışından akademisyenlerin, dernek mensuplarının, hemofiliklerin, onların yakınlarının ve kamu kurumlarında görev yapan yetkililerin katılımı ile 12-15 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya’da Gloria Golf Resort Otelde yapılacaktır. Kongremizin son günü (15 Nisan 2017) eş zamanlı olarak “Dünya Hemofili Günü” kutlanacaktır.

Hemofili ve diğer pıhtılaşma bozuklukları konusunda tüm paydaşları bir araya getiren bu tür organizasyonlara, bu büyük buluşma ve birlikteliğe ‘’HEP BİRLİKTE HEMOFİLİ’’ diyerek katkı ve katılımınız bizlere ve hemofili camiasına güç katacaktır.

Hemofili ve benzeri kalıtsal kanama-pıhtılaşma bozuklukları konusunda çalışmaları olanları ve bu çalışmalardan yararlanacakları bir araya getirecek olan kongremizde; güncel tedavi yaklaşımlarının yanı sıra, gelecekte uygulanacak tedavi metotları da ele alınacak, hemofililerin sağlık sorunlarının yanı sıra, sosyal ve yasal sorunları da tartışılacak, aktif olarak sunulan konular ve aktif olarak katılacak dinleyicilerle yapılacak uygulamalar, tüm katılımcılarda kalıcı izler bırakacaktır.

Hemofili konusunda daha sağlıklı geleceğe birlikte adım atacağımıza olan inancımızı sizlere iletirken 14. Türkiye Hemofili Kongresini ajandanıza kaydetmenizi istirham ediyoruz.

14.Türkiye Hemofili Kongresinde görüşmeyi dileriz.

Saygılarımızla

Kongre Eş Başkanı 
Prof. Dr. Kaan Kavaklı

Kongre Eş Başkanı
Prof.Dr. Bülent Zülfikar