KOCAELİ’DE YAPILACAK HEMOFİLİ FEDERASYONU 7. OLAĞAN GENEL KURULUNA ÇAĞRI

HEMOFİLİ FEDERASYONU 7. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Tarih:  4 Kasım 2017 Cumartesi  (çoğunluk sağlanamaz ise: 11 Kasım 2017 Cumartesi)
Saat:  10:00
Yer:   Luxor Garden Hotel, Kocaeli

GÜNDEM:

 1. Toplantıya katılan delegelerin salona girerken katılım tutanaklarını imzalaması ve çoğunluğun sağlanması sonrası genel kurulun açılması
 2. Divan başkanı ve 2 yazman seçilmesi ve bu heyete genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
 3. Saygı Duruşu
 4. Gündem konularına geçilmesi öncesi Federasyon Genel Başkanının bilgilendirme konuşması
 5. Dernek İktisadi işletmesi kurulması konusunun genel kurul onayına sunulması

 6. Dernek İktisadi işletmesi kurulması sürecinde 3 kişilik yönetim kurulunun oluşturulması ve ilgili yönergenin hazırlanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 7. Dernek İktisadi İşletmesinde görevlendirilecek çalışanların (müdür, muhasebeci ve sekreter gibi) belirlenmesi ve özlük haklarının sağlanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
 8. 2015-2017 dönemi Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası
 9. 2015-2017 dönemi Yönetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası
 10. 2017-2019 dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi (13 asıl ve 5 yedek üye)

  * Tüzüğe göre Federasyonu oluşturan her bir dernekten en az 1 temsilcinin Yönetim Kurulunda olması gerektiği için; her dernek tarafından önerilen bir kişi sırasıyla oylanacaktır. Ayrıca Genel Başkan ve Genel Başkan yardımcısından en az 1’inin hemofili hastası olması gerektiği için aday gösterilen  hemofili hastası oylanacaktır. Toplam yönetim kurulu üyesi sayısı 12+1=13 kişi olacaktır.

 11. 2017-2019 dönemi Denetleme kurulu üyelerinin seçimi (3 asıl ve 3 yedek üye)
 12. Dilek ve temenniler
 13. Kapanış